6 rettelser for å 'Gjøre Windows klar' som sitter fast i Windows

6 Rettelser For A Gjore Windows Klar Som Sitter Fast I WindowsHvis du står overfor en ' Klargjøring av Windows ”-meldingen betyr det at Windows installerer viktige funksjoner. En annen mulig årsak kan være at Windows installerer en veldig stor oppdatering. Men hvis denne meldingen sitter fast over lengre tid, er det en alvorlig bekymring. Feilen kan oppstå på grunn av manglende eller korrupte systemfiler, eller oppdateringen ble ikke lastet ned på riktig måte. Uansett hva problemet er, vil vi veilede deg om hvordan du kan bli kvitt det!

I denne artikkelen vil vi diskutere seks rettelser for feilen 'Gjør Windows klar'. Så la oss begynne!

Hvordan løser jeg 'Få Windows Klar' fast feil?

Den spesifikke feilen har flere rettelser. Vi har vist noen av dem:La oss utforske alle metodene én etter én!Løsning 1: Vent en stund

Før du fortsetter, vent en stund til oppdateringen er fullført. Noen ganger blir oppdateringer lastet ned, noe som kan ta litt tid å fullføre. Men hvis det går et par timer og det fortsatt viser Klargjøring av Windows ' melding, så er det en alvorlig bekymring. I et slikt scenario, følg andre metoder forklart nedenfor.Fix 2: Strømtilbakestill Windows

Tilbakestill PC-en hvis ' Klargjøring av Windows '-meldingen sitter fast på skjermen. For å gjøre det må du først slå av datamaskinen. Koble fra alle USB-tilkoblede enheter eller eksterne enheter. Hvis du bruker en bærbar datamaskin, ta ut batteriet. Vent nå i 30 sekunder og start systemet på nytt og undersøk om problemet er løst eller ikke.

Fix 3: Kjør Windows Startup Repair

Først kobler du til den oppstartbare USB-flashstasjonen og starter opp i Windows 10. Når ' Windows-oppsett '-vinduet vises. Velg ' Neste ”-knapp:Klikk ' Fiks datamaskinen din ':

Velg ' Avanserte instillinger ' fra feilsøkingsmenyen:

Å velge ' Oppstartsreparasjon ':

Ved å klikke på ' Oppstartsreparasjon alternativet vil starte Windows-reparasjonen:

Start Windows på nytt når oppstarten er ferdig reparert.

Fix 4: Kjør System File Checker Scan

En skanning for systemfilkontroll brukes til å reparere manglende og korrupte systemfiler. For å fikse den nevnte feilen, kjør SFC-skanningen. For å gjøre det, start først ' Ledeteksten ' fra Windows ' Startmeny ':

Utfør kodelinjen i terminalen for å starte skanningen av systemfilkontrollen:

> sfc / skann nå

Systemfilkontrollen har reparert de manglende og korrupte systemfilene.

Fix 5: Tilbakestill Windows

Tilbakestilling av Windows vil tilbakestille alle Windows-innstillingene til fabrikkstandard. Tilbakestilling av Windows vil helt sikkert løse problemet. For å tilbakestille Windows, koble til den oppstartbare USB-flashstasjonen og start opp i Windows 10. Når ' Windows-oppsett '-vinduet vises. Velg ' Neste '-knappen. Og velg deretter ' Fiks datamaskinen din ' alternativet. Velg ' Tilbakestill denne PC-en ' i feilsøkingsvinduet:

Å velge ' Behold filene mine ':

Velg ' Installer på nytt lokalt ':

Til slutt klikker du på ' nullstille '-knappen for å begynne å tilbakestille Windows:

Start Windows på nytt når tilbakestillingen av Windows er fullført.

Fix 6: Kjør CHKDSK-verktøyet

Kjør CHKDSK-verktøyet for å fikse den oppgitte feilen. Først kobler du til den oppstartbare USB-flashstasjonen. Når ' Windows-oppsett '-vinduet vises, klikk på ' Neste '-knappen. Velg ' Ledeteksten ' fra ' Avanserte instillinger '-vinduet.

Utfør kommandoen nedenfor i CMD-konsollen for å starte kontrolldiskprosessen:

> chkdsk / r c:

Start Windows på nytt og sjekk om problemet er løst eller ikke.

Konklusjon

'Gjør Windows klar' som sitter fast i Windows kan løses ved hjelp av forskjellige metoder. Disse metodene inkluderer hard tilbakestilling av Windows, kjøring av Windows-oppstartsreparasjon, kjøring av systemfilkontrollskanning, tilbakestilling av Windows eller systemgjenoppretting. Denne oppskrivingsmanualen har gitt forskjellige metoder for å fikse det angitte problemet.