Hvordan fjerne forpliktelse fra en gren i Git

For å fjerne unpushede commits i Git, bruk “git reset --hard HEAD~1” kommandoen, og for å fjerne pushede endringer, bruk “git reset --soft HEAD^” kommandoen.

Les Mer

Hva er Ctfmon.exe og kan jeg deaktivere det på Windows-PC

Ctfmon.exe er en prosess som er ansvarlig for å tilby brukerstøttetjenester som kan deaktiveres ved å finne 'CTF Loader' i Task Manager og avslutte oppgaven.

Les Mer

Hva er Git Commit Hash og hvordan bruker jeg det?

En commit-hash er en unik identifikator for en spesifikk commit-historikk. For å bruke den, se Git-loggen og begå valgt hash med 'git show' eller 'git diff' kommandoen.

Les Mer

Hvordan installere Node.js på Linux Mint 21

Nodejs er en åpen kildekode JavaScript-runtime-plattform som brukes til å lage små til store JavaScript-prosjekter. Les denne artikkelen for å få mer informasjon om det.

Les Mer

Kubectl Cluster-Info-kommando

Veiledning om formål og varianter av kubectl cluster-info-kommandoen for å gi og beholde viktig informasjon om den nåværende Kubernetes-klyngen.

Les Mer

Hvordan oppdatere Git-passordet gjennom Windows Generic Credentials

For å oppdatere Git-passordet gjennom Windows-generisk legitimasjon, åpne Kontrollpanel>Påloggingsbehandling>Windows-legitimasjon>Generisk legitimasjon>Rediger.

Les Mer

Ulike funksjoner av linspace i MATLAB med eksempler

Linspace() er en innebygd MATLAB-funksjon som lar deg lage lineært fordelte verdier mellom to spesifikke punkter.

Les Mer

Koble PHP til MySQL-databasen

For å koble PHP til MySQL, skriv databaselegitimasjon i PHP-tilkoblingsfilen, og bruk deretter mysqli-kommandoen for tilkobling. Følg denne veiledningen for detaljer.

Les Mer

Hvordan lage MySQL-database i AWS RDS?

MySQL-database i AWS RDS kan opprettes enten ved hjelp av AWS Management Console eller AWS CLI. Dette innlegget forklarer begge metodene.

Les Mer

Slik oppdaterer og forplikter du bare en fils tillatelser ved å bruke Git versjonskontroll

For å oppdatere og gi kun filtillatelser ved å bruke Git versjonskontroll, kommandoen “git update-index --chmod=+x ”.

Les Mer

Sjekk versjonen av Mongodb

Artikkelen er for å sjekke versjonen av mongodb. Vi har utforsket alle mulige måter å få mongodb-versjonen på: kommandolinjen og mongodb kompass GUI.

Les Mer

Hvordan trimme en streng i Golang

Stringtrimming er en prosess for å fjerne ekstra mellomrom eller tegn fra begynnelsen eller slutten av en streng. Golang har forskjellige trimfunksjoner for å gjøre dette.

Les Mer

Hva er Type Hinting i PHP?

Type hinting i PHP lar brukere spesifisere forventet datatype argumenter i en funksjon, og den har to typer: svak type hinting og streng type hinting.

Les Mer

Kopier og pakk ut filer fra utviklingsmiljø til Linux

For å kopiere filer fra 'Utviklingsmiljø' til Linux, brukes kommandoene 'scp' og 'pscp'. Utvinningen gjøres ved hjelp av kommandolinjeverktøyet 'unrar'.

Les Mer

Hva er HTML DOM Input Radio sjekket egenskap i JavaScript

HTML DOM 'Input Radio' avkrysset egenskap gjør det mulig å angi og hente statusen til radioknappen enten 'true' eller 'false'.

Les Mer

Raspberry Pi-systemovervåking gjennom btop++

btop++ er et verktøy for å overvåke Raspberry Pi-ressurser og tjenester som kjører på systemet. Følg denne veiledningen for installasjon.

Les Mer

Hvordan få en Discord-standardavatar raskt?

For å få en Discord standard avatar raskt, gå først til 'Brukerinnstillinger' og naviger til 'Brukerprofil'. Deretter 'Slett avatar' og 'Lagre endringer'.

Les Mer

Hva er skylagring og hvorfor bør vi bruke det?

Skylagring lar brukeren spare mye krefter på å lagre og administrere komplekse data ved å lagre dem på internett ved å bruke servere plassert eksternt.

Les Mer

Hva er forskjellen mellom MariaDB og MySQL

MariaDB og MySQL er begge åpen kildekode RDBMS med mange lignende funksjoner, i mellomtiden har de noen viktige og viktige funksjoner.

Les Mer

Hvordan montere en USB-stasjon på Rocky Linux 9

Praktisk veiledning om de forskjellige måtene å montere en USB-stasjon på Rocky Linux 9 for raskt å få tilgang til, lese og skrive den sammen med den enkle kommandoen for å demontere den.

Les Mer

Hvordan bruke navigator.onLine Property i JavaScript

Egenskapen 'navigator'-objektet 'onLine' brukes til å sjekke om nettleseren er 'online' (true), dvs. koblet til internett eller 'offline' (false).

Les Mer

Hva er OOP abstrakt klasse i PHP?

I PHP er en abstrakt klasse en klasse som ikke kan instansieres på egen hånd, men som i stedet fungerer som en mal for flere klasser som skal opprettes.

Les Mer

Sorter nøklene i et kart ved hjelp av JavaScript

For å sortere nøklene i kartet i stigende rekkefølge, brukes 'sort()'-metoden for synkende rekkefølge ved å bruke 'reverse()'-metoden.

Les Mer