Er Linux POSIX-kompatibel?

POSIX, eller Portable Operating System Interface, er en samling standarder som kreves for å opprettholde kompatibilitet mellom operativsystemer. I denne artikkelen forklarer vi hva POSIX står for, bestemmer om Linux tilhører denne kategorien, og lister opp hvilke Linux -komponenter som må utelukkes fra denne klassifiseringen.