Hva er vm.min_free_kbytes og hvordan stiller du det inn?

Hva er vm.min_free_kbytes sysctl tunable for linux -kjernen og hvilken verdi skal den settes til? Vi vil studere denne parameteren og hvordan den påvirker et kjørende linux -system i denne artikkelen. Vi vil teste dens innvirkning på hurtigbufferen for operativsystemet og på mallocs og hva systemkommandoen viser når denne parameteren er angitt. Vi vil gjøre noen utdannede gjetninger om ideelle verdier for denne tunable, og vi vil vise hvordan du setter vm.min_free_kbytes permanent for å overleve omstart.