Hvordan installere og konfigurere OpenVAS på Kali Linux

OpenVAS eller Open Vulnerability Assessment System er et pennetestingsramme hvis samling av verktøy lar deg skanne og teste systemer for kjente sårbarheter. OpenVAS bruker en database som inneholder en samling kjente bedrifter og sårbarheter. Hvordan du installerer og konfigurerer OpenVAS på Kali Linux forklares i denne artikkelen.