Hva er forskjellen mellom klasse og objekt i C#

Hva Er Forskjellen Mellom Klasse Og Objekt I CC# støtter ulike OOP-konsepter som innkapsling, arv og polymorfisme. Klasse og objekter i C# er to grunnleggende konsepter for OOP som brukes til å definere oppførselen og egenskapene til en enhet. Denne artikkelen dekker klasse- og objektforskjeller i C# i detalj.

Innholdsfortegnelse

Hva er en klasse i C#

En klasse er en blåkopi eller mal som forklarer egenskapene til en spesifikk enhet. Klasse er en brukerdefinert datatype som innkapsler datamedlemmer og medlemsfunksjoner. Datamedlemmene inne i klassen inneholder variablene som lagrer data, mens medlemsfunksjoner opererer på disse dataene.I C# kan en klasse inneholde konstruktører, egenskaper, metoder, felt, hendelser og nestede typer. I C# arver programmeringsklasser også data fra andre definerte klasser, som er definert som en arv.Hva er et objekt i C#

I programmering er forekomsten av en klasse et objekt. Det er en virkelighet som kan manipuleres ved å påkalle metodene som er definert i sin klasse.De ny nøkkelord kan lage et nytt objekt i C# som etterfølges av klassenavnet. Etter å ha definert et nytt objekt, blir det gitt noe minne, slik at det kan lagre datamedlemmene til objektet.

Når vi oppretter et nytt objekt fra en klasse, lager vi i hovedsak en kopi av den klassen med sitt eget sett med data og atferd som kan manipuleres uavhengig av andre objekter opprettet fra samme klasse.

Forskjellen mellom klasse og objekt

EN klasse er en blåkopi eller mal som definerer egenskapene og oppførselen til en bestemt type objekt. Klassen beskriver egenskapene til objektene. På den annen side, en gjenstand er en forekomst av en klasse. Et objekt er en spesifikk forekomst av den klassen, med sitt eget sett med verdier og atferd.En annen forskjell er at en klasse kan ha flere forekomster, mens et objekt bare kan ha én forekomst om gangen. Med andre ord kan flere objekter opprettes fra en enkelt klasse.

Følgende er noen virkelige eksempler på klasse og objekt for å forstå forskjellen godt:

Klasse Gjenstand
Dyr Hund, katt, fugl
Kjøretøy Bil, lastebil, motorsykkel
Klær Skjorte, bukser, kjole
Møbler Stol, bord, sofa
Drikke Kaffe, te, brus, juice
Musikk Instrument Gitar, Piano, Trommer

Eksempelkode

La oss ta et eksempel på en klasse og et objekt i C#:

bruker System ;

offentlig klasse bil

{

offentlig streng Lag { ; sett ; }

offentlig streng Modell { ; sett ; }

offentlig int År { ; sett ; }

}

offentlig klasseprogram

{

offentlig statisk tomrom Hoved ( streng [ ] args )

{

Bil myCar = ny bil ( ) ;

bilen min. Gjøre = 'Tesla' ;

bilen min. Modell = 'ModelX' ;

bilen min. År = 2023 ;

Konsoll. WriteLine ( $ 'Bilen min er en {myCar.Year} {myCar.Make} {myCar.Model}' ) ;

Konsoll. ReadKey ( ) ;

}

}

Her har vi definert en klasse som heter Bil . Denne klassen inneholder tre eiendommer, som er Bil Gjøre , Modell , og År . Vi har også definert en Main-metode i Program-klassen, som lager en forekomst av Car-klassen og setter dens egenskaper. Til slutt skrev vi ut egenskapene til bilen ved hjelp av Console.WriteLine metode.

Konklusjon

Klasse og objekt er to grunnleggende konsepter for objektorientert programmering som brukes til å definere oppførselen og egenskapene til en enhet. En mal som forklarer egenskapene til en enhet kalles en klasse, mens et objekt er en spesifikk realisering av atferden og egenskapene. Denne artikkelen dekker begge disse konseptene i detalj, les artikkelen for å forstå klasse- og objektbegreper i C#.