Vil ChatGPT erstatte alle jobbene for programvareutviklere?

Vil Chatgpt Erstatte Alle Jobbene For ProgramvareutviklereUtviklingen av ChatGPT av OpenAI har ført til at et stort antall teknologiarbeidere bekymrer seg for jobbsikkerheten sin nå som denne nye programvaren kan gjøre deler av arbeidet deres uten problemer. Det er sant at ChatGPT kan gjøre mye, det er en del av det essensielle ansvaret til en dedikert teknologistilling. En hovedårsak til dens tilsynelatende uendelige kreativitet når det gjelder å løse komplekse problemer, er det store datasettet som den henter svarene fra. Et AI-nettverk er bare så bra som Research Cloud og ChatGPT bruker data tilgjengelig over hele internett for å svare på brukerens spørsmål.

Hvilke risikoer møter programvareutviklere fra ChatGPT?

Programvareutvikling er en av de mest kjedelige jobbene i teknologiverdenen. Det er mange komplikasjoner/problemer som må håndteres og nye problemer oppstår hver dag. Utviklere må hele tiden fremme sine egne ferdigheter og forbedre arbeidsflyten for å ligge i forkant av den harde konkurransen. Dessuten er de forskjellige feltene eller programmeringen så omfattende at hver programmerer må ha sin egen spesialitet. I kontrast kan ChatGPT gi svar på et bredt spekter av spørsmål på kort tid sammenlignet med arbeidet til en gjennomsnittlig programmerer. Den kan raskt skrive sider på sider med kompleks kode som kan verifiseres via applikasjonen.Viktige grunner til at programvareutviklere er trygge fra ChatGPT

Begrenset kunnskapsbase
ChatGPT er begrenset i tid til september 2021 og kan ikke få tilgang til ny informasjon eller forskning utført etter den gitte datoen. Derfor er den rett og slett ikke i stand til å konkurrere med kunnskapen til mennesker.Mangel på kontekst eller grep
ChatGPTs manglende evne til å forstå konteksten til en situasjon og til å skreddersy svar i henhold til omgivelsene er en stor ulempe. Det betyr at den vil bruke den samme løsningen på alle problemene som presenterer seg som de innenfor treningsprogrammet.Mangel på kreativitet
ChatGPT kan ikke tilpasse seg nye og unike løsninger. Den er ikke i stand til å finne kreative løsninger på problemer som bruker minst ressurser eller holder andre krav i sjakk.

Begrenset tilpasningsevne
Den er ikke i stand til å bruke tidligere kunnskap og bruke den på situasjonen. Den er ikke i stand til å tenke ut løsninger samtidig som den tar hensyn til fysiske eller teknologiske begrensninger.

Etiske vurderinger
Svarene gitt av ChatGPT er styrt av regelverket satt opp av OpenAI, men manipulerende tekstmeldinger har funnet en løsning. Den jailbroken versjonen av ChatGPT er upålitelig og bruken av den har alvorlige etiske implikasjoner.Inkorporering av AI og Human Input

Den beste veien videre i denne nåværende situasjonen er å assimilere AI og menneskelig input for å skape et sunt system der benarbeidet håndteres av AI og oppfinnsomheten, kreativiteten og problemløsningen er overlatt til menneskene. Dette vil skape et system for forståelse der utviklere er i stand til å øke produktivitetsmangfoldet. Beslutningene som tas og koden skrevet av ChatGPT avhenger av forskningsskyen.

Det er alle muligheter for at et problem som en individuell programmerer står overfor, kanskje ikke har blitt adressert noe sted innenfor TRC (TPU Research Cloud) til OpenAI. Følgelig ville ikke ChatGPT kunne gi et tilfredsstillende svar under noen omstendigheter. Denne typen spørsmål kan bare løses av en samling av de flinkeste hodene som er i stand til å brainstorme flere veier for å løse problemet. Dette er en grunnleggende årsak til at utviklerselskaper ennå ikke helt har tydd til AI. På den annen side kan det å reprodusere biter av kode og søke etter feil i systemet vise seg å være en nervepirrende oppgave for en programmerer. Slike oppgaver ville imidlertid ikke engang være en bekymring for ChatGPT og dens kraftige prosessorer. Derfor kan vi slå fast at inkorporering av AI og menneskelig input er avgjørende for å komme videre inn i fremtiden.

Konklusjon

Alle programvareutviklere står ikke i fare for å miste jobben til ChatGPT. Programmererne som ikke kan bruke AI til sin egen fordel er de som er i faresonen. De som kan forstå AI ordentlig og bruke den til å forbedre sitt eget arbeid, er de som ikke bare vil overleve, men trives. En sammenslåing av innsats kan skape et sammenhengende samarbeid som vil resultere i en enestående produktivitetsøkning.