Hvorfor bør jeg bruke core.autocrlf=true i Git?

Hvorfor Bor Jeg Bruke Core Autocrlf True I GitMens de jobber som et team på Git-prosjekter, kan det være mulig prosjektmedlemmer bruker forskjellige operativsystemer. På grunn av denne konflikten støter de på linjeavslutningsproblemer fordi tekstfiler opprettet på Windows har andre linjeavslutninger enn Linux-tekstfiler. Windows bruker CR (Carriage-Return) og LF (LineFeed)-tegn for nye linjer i filene, mens Linux-systemer bruker bare LF-tegnet. Mer spesifikt tillater ikke Git utviklerne å bruke UNIX-stil LF mens de jobber på Windows.

Denne oppskriften vil kort forklare bruken av core.autocrlf=true i Git.

Hvorfor bør du bruke core.autocrlf=true i Git?

For å samarbeide effektivt med andre prosjektutviklere som bruker forskjellige operativsystemer, må utviklere endre konfigurasjonsinnstillinger for å sette opp Git til å håndtere linjeavslutninger automatisk. For å gjøre det, bruk ' $ git config core.autocrlf=true ” kommando for å endre core.autocrlf-innstillingene. Windows-brukere må sette core.autocrlf-verdien til true for å konvertere LF-endelser til CRLF.Hvordan fungerer core.autocrlf=true i Git?

La oss ta et eksempel for å se hvordan core.autocrlf=true fungerer!Trinn 1: Naviger til Git Repository

Flytt først til det bestemte Git-depotet ved å bruke ' cd ' kommando:$ cd 'C:\Git'

Trinn 2: Lag to filer

Deretter oppretter du en fil ved hjelp av ' ekko kommando og oppdater den:

$ ekko 'Fil 3' > File3.txtPå samme måte, generer eller oppdater en annen fil ved å bruke samme kommando:

$ ekko 'Fil 4' > File4.txt

Trinn 3: Legg til filer til Git Staging Index

Deretter bruker du ' git add ” kommando for å spore filer til oppsamlingsindeksen:

$ git add File3.txt File4.txt

I utgangen nedenfor kan en advarsel observeres som sier ' LF vil bli erstattet av CRLF '.

Merk at LF er UNIX-stilen og CRLF er Windows-stilen. Denne advarselen sier at du vil miste UNIX-stil, og den vil bli erstattet med Windows-stil ettersom Git begrenser bruken av CRLF som standard:

Trinn 4: Sjekk standard konfigurasjonsinnstillinger

For å sjekke standardkonfigurasjonsinnstillingene, kjør følgende kommando:

$ git config core.autocrlf

Det kan observeres at standardverdien til ' core.autocrlf '-filen er satt som ' falsk ':

Trinn 5: Endre core.autocrlf-konfigurasjonen

For å stille inn Git ' core.autocrlf ' innstilling til ' ekte ', kjør følgende kommando:

$ git config core.autocrlf ekte

Trinn 6: Verifisering

Bekreft de tidligere utførte konfigurasjonsendringene:

$ git config core.autocrlf

Du kan se at ' core.autocrlf '-verdien er satt som ' ekte ':

Trinn 7: Spor endringer i Git Staging Area

Igjen, prøv å legge til filene i Git-oppsamlingsområdet:

$ git add .

Som du ser i skjermbildet nedenfor, har filene blitt lagt til fordi ' core.autocrlf '-innstillingene endres til sanne:

Vi har forklart bruken av core.autocrlf=true konfigurasjonsinnstillingen i Git.

Konklusjon

Mens de jobber med utviklere med forskjellige OS-systemer, møter brukere sannsynligvis problemer med linjeavslutning (LF eller CRLF). Git gir forskjellige måter å løse dette problemet på, for eksempel å bruke ' $ git config core.autocrlf ' kommando. Hvis core.autocrlf-konfigurasjonen er satt som usann, vil dette vise deg advarsel om problemer med linjeavslutninger mens du legger til filer. Sett imidlertid verdien som ' ekte ' vil løse problemet. Denne oppskriften demonstrerte bruken av core.autocrlf=true konfigurasjonsinnstilling i Git.