Hvordan sette aliaser i Git Bash for Windows?

Hvordan Sette Aliaser I Git Bash For WindowsI Git er aliaser snarveien for Git-kommandoen. Det er en måte å lage et praktisk navn for en bestemt kommando eller serie med kommandoer. Dette kan være nyttig for ofte brukte eller komplekse Git-kommandoer. Dessuten sparer det brukere tid og gjør det enklere å bruke Git.

Denne oppskriften vil forklare metoden for å sette aliaser i Git Bash på Windows.

Hvordan sette aliaser i Git Bash?

I Git er det to mulige måter å sette aliaser på, for eksempel:Hvordan angi aliaser ved hjelp av kommandolinje?

For å sette aliaser i Git Bash, ' git config –global alias. ' kommandoen brukes. Sjekk ut følgende eksempler for en bedre forståelse.Eksempel 1: Sett Alias ​​for 'git status'-kommando

Bruk kommandoen nedenfor for å angi et alias for ' git status ' kommando:git config --global andre stater

Her, ' s ' er snarveien for ' status ':

Nå, se Git-statusen ved å bruke ' git s kommando i stedet for git status ' for å sikre om aliaset ' s ' fungerer eller ikke:git s

Utdataene nedenfor viser Git-statusen som indikerer at aliaset har blitt satt:

Eksempel 2: Sett Alias ​​for 'git add'-kommando

For å angi et alias for ' git add ' kommando, kjør den angitte kommandoen:

git config --global alias.a add

Her, ' en ' er snarveien for ' Legg til ':

Kjør ' gå a. kommandoen i stedet for git add. kommando for å bekrefte aliaset:

git a.

Kommandoen ovenfor har lagt til de usporede filene til Git-indeksen:

Eksempel 3: Sett Alias ​​for 'git commit'-kommando

Skriv ut kommandoen nedenfor og angi ønsket alias for ' git commit ' kommando:

git config --global begå alias.c

Her, ' c ' er aliaset for ' begå ':

Bekreft nå aliaset ved å utføre commit-operasjonen ved å bruke følgende kommando:

git c -m 'Filer lagt til'

Det kan sees at filene er vellykket:

Hvordan angi aliaser manuelt?

For å angi aliasene manuelt, gå først til ' C:\Brukere\ '-sti på PC-en din. Se deretter etter ' .gitconfig '-filen og åpne den. Sett deretter de ønskede aliasene i den filen.

Trinn 1: Naviger til ønsket bane

Omdiriger først til følgende bane på PC-en din:

C:\Brukere\ < brukernavn >

Merk: Dette er den generelle banen og fungerer for alle Windows-systemer:

Trinn 2: Åpne '.gitconfig'-filen

Se nå etter ' .gitconfig ' fil og åpne den:

Trinn 3: Angi aliaser i fil

Til slutt, sett de ønskede aliasene til Git-kommandoene i ' git config ' fil:

Utdataene ovenfor viser aliasene vi har satt.

Konklusjon

Det er to måter å sette aliaser på i Git Bash, for eksempel å sette aliaser ved å bruke kommandolinjen eller sette dem manuelt. For å angi aliaser ved hjelp av kommandolinjen, ' git config –global alias. ' kommandoen brukes. For å angi aliasene manuelt, naviger først til ' C:\Brukere\ '-banen på PC-en og se etter '.gitconfig'-filen. Deretter åpner du filen og setter ønsket alias i den. Denne oppskriften forklarte metoden for å sette aliaser i Git Bash på Windows.