Strenginterpolasjon ved bruk av $ i C#

Strenginterpolasjon Ved Bruk Av I CStrenginterpolering er en nyttig funksjon i C# som lar utviklere legge inn uttrykk i strengliteraler. Det er en måte å konstruere en streng ved å inkludere verdiene til variabler eller uttrykk i plassholdere i en streng-literal.

Strenginterpolering gjøres ved å bruke dollartegnet ($), etterfulgt av krøllete parenteser ({}) for å omslutte uttrykk. Denne artikkelen vil diskutere hvordan man gjør strenginterpolering ved å bruke dollartegnet i C#.

Strenginterpolasjon ved bruk av $ i C#

For å bruke strenginterpolering i C#, kan du prefiksere en streng-literal med $-tegnet, og etter det kan du inkludere uttrykk i krøllete klammer {} i streng-literalen for å interpolere verdiene deres, her er et eksempel:ved hjelp av System ;

klasse Program {
statisk tomrom Hoved ( streng [ ] args ) {
streng Navn = 'HAN SELV' ;
int alder = 25 ;
Konsoll . WriteLine ( $ «Mitt navn er {name} og jeg er {age} år gammel» ) ;
}
}

I denne koden er strengen bokstavelig 'Mitt navn er {navn} og jeg er {age} år gammel' interpolert med verdiene til variabelen Navn og alder , er resultatet av denne koden:

Du kan også sette inn uttrykk inne i de krøllete klammeparentesene når du bruker strenginterpolasjon; som et eksempel, tenk på følgende:

ved hjelp av System ;
klasse Program {
statisk tomrom Hoved ( streng [ ] args ) {
int x = 10 ;
int og = tjue ;
Konsoll . WriteLine ( $ 'Summen av {x} og {y} er {x + y}.' ) ;
}
}

I denne koden er uttrykket {x + y} inkludert i den interpolerte strengliteralen, resultatet av denne koden vil være:Konklusjon

Strenginterpolasjonen i C# er en kraftig måte å bygge inn uttrykk i strengliteraler. Ved å bruke $-tegnet etterfulgt av krøllete klammeparenteser {}, kan utviklere lage mer lesbar og vedlikeholdbar kode som er lettere å skrive og forstå. Strenginterpolering forenkler strengsammenkobling og forbedrer lesbarheten til kode ved å eliminere behovet for komplekse strengsammenkoblingsuttrykk.