Hva står 'cat-file' for i Git?

Hva Star Cat File For I GitGit er et kraftig verktøy som brukes av tusenvis av utviklere over hele verden. Den brukes til å administrere og holde styr på endringene som er gjort i programvareutviklingsprosjektet. Git bruker objekter til å lagre databasen. Disse objektene representerer ulike elementer i et Git-depot. Det inkluderer trær, commits, blobs og tags. Dessuten kan du se innholdet til disse objektene ved å bruke Git-kommandoer.

Denne artikkelen vil illustrere:

Hva er 'cat-file' i Git?

I Git er ' katt ” står for sammenknytte. Denne kommandoen viser en eller flere filer. Mens ' katt-fil ' viser bare en enkelt fil. Den viser innholdet, størrelsen, typen og annen informasjon til Git-depotobjektene, inkludert trær, commits, blobs og tags.Hvordan bruke 'git cat-file'-kommandoen i Git?

« git cat-fil kommandoen kan brukes med forskjellige alternativer, for eksempel:  • ' -s alternativet viser objektets innhold på en pen måte.
  • ' -s alternativet viser størrelsen på objektet.
  • ' -t alternativet indikerer typen av objektet.

Metode 1: Hvordan bruke git show-list -p ” Kommando?

For å lese og skrive ut innholdet til objektet, spesifiser ' -s alternativet med ' git cat-fil ' kommando:git cat-fil -s 6050458

Her, ' 6050458 ' behandles som et objekt som er vår ønskede forpliktelses-ID:

Metode 2: Hvordan bruker jeg kommandoen 'git show-list -s '?

For å vise størrelsen på ønsket objekt (commit), bruk ' -s alternativet i samme kommando:git cat-fil -s 6050458

Utdataene nedenfor indikerer at størrelsen på forpliktelsen er ' 277 bytes ':

Metode 3: Hvordan bruker jeg kommandoen 'git show-list -t '?

Bruk ' -t '-alternativet for å vise typen av objektet:

git cat-fil -t 6050458

Det kan observeres at typen til det spesifiserte objektet har blitt vist som ' begå ':

Det var alt om bruken av ' katt-fil ” i Git.

Konklusjon

I Git er ' katt ” står for sammenknytte. « katt-fil ” viser innholdet, størrelsen, typen og annen informasjon til Git-depotobjektene, inkludert trær, forpliktelser, tagger og blobs. Dessuten, ' git cat-fil kommandoen kan brukes med forskjellige alternativer, for eksempel ' -s ' viser innholdet i objektet på en pen måte, ' -s ' viser størrelsen på objektet i byte, og ' -t ” indikerer typen av objektet. Denne artikkelen forklarte om ' katt-fil kommandoen og dens bruk i Git.