Slik endrer du plassholderfarge for inngang ved hjelp av CSS

Slik Endrer Du Plassholderfarge For Inngang Ved Hjelp Av CssEn plassholder for input spesifiserer forventet innspill fra brukeren ved å gi hint eller beskrivelser. De fleste hint og beskrivelser forsvinner når de spesifiserer noe i inntastingsfeltet. Som standard er fargen på inndataplassholderen grå; under noen forhold er det imidlertid viktig å endre fargen på plassholderen for inndata for å øke synligheten.

I denne håndboken vil vi forklare ulike metoder for å endre fargen på inndataplassholderen ved hjelp av CSS.

Metode 1: Endre inndataplassholderfarge ved å bruke «::placeholder»-velgeren

CSS ' ::plassholder ”-velgeren brukes til å velge skjemaelementene med plassholderteksten. Den kan brukes til å endre plassholderteksten. I tillegg kan du bruke denne velgeren til å endre fargen på inndataplassholderen.SyntaksSyntaksen til ::plassholderen er som følger::: plassholder {

farge : verdi

}

I stedet for ' verdi ”, kan du angi fargen på inndataplassholderen i henhold til vårt valg.

La oss gå til det praktiske eksemplet, hvor vi vil endre fargen på inndataplassholderen.

Eksempel

For å endre plassholderfargen for inndata, vil vi først lage et input-element ved å bruke -taggen og angi inndatatypen som ' tekst '. Deretter setter du teksten til inndataplassholderen som ' Tast inn navnet ditt '.HTML

< kropp >

< input type = 'tekst' plassholder = 'Skriv inn navnet ditt' >

< / kropp >

Utgangen av den gitte koden er:

Standardfargen til inndataplassholderen vises i bildet ovenfor.

Nå flytter vi til CSS og bruker ' ::plassholder ' for å få tilgang til teksten til inndataplassholderen og angi fargen som ' rgb(17; 0; 255) '.

CSS

:: plassholder {

farge : rgb ( 17 , 0 , 255 ) ;

}

Som du kan se, endres fargen på den lagte inndataplassholderen til blå:

Det er en annen metode for å endre fargen på plassholderen. La oss sjekke det ut.

Metode 2: Endre inndataplassholderfarge ved å bruke '::-webkit-input-placeholder' Pseudo-klasseelement

' :: webkit-input-plassholder ” pseudoklasseelement representerer først og fremst plassholderteksten til et skjemaelement. Den kan brukes av temadesignere og utviklere for å tilpasse utseendet til plassholderteksten. I tillegg kan brukeren ved å bruke det angitte elementet endre fargen på en plassholder for inndata.

Syntaks

Syntaks for ::-webkit-input-placeholder er gitt som:

:: -webkit-input-plassholder {

farge : verdi

}

I stedet for ' verdi ”, kan du angi fargen på plassholderen for inndata.

La oss gå til eksemplet for å forstå det ovenfor diskuterte pseudoklasseelementet.

Eksempel

I CSS-filen, bruk ' ::-webkit-input-plassholder ' pseudoklasseelement og tilordne verdien av farge som ' rgb(255; 13; 13) ':

:::: -webkit-input-plassholder {

farge : rgb ( 255 , 1. 3 , 1. 3 ) ;

}

Produksjon

Her kan du se at standardfargen på inndataplassholderen er endret.

Konklusjon

Fargen på inndataplassholderen endres ved å bruke ' ::plassholder ' velger og ' :: webkit-input-plassholder ” pseudoklasseelement. Ved å bruke dette kan du endre standardfargen på plassholderen for inndata. I denne artikkelen har vi forklart prosedyren knyttet til å endre fargen på inndataplassholderen ved å bruke CSS-egenskaper.