Hvordan kan jeg bruke Git lokalt?

Hvordan Kan Jeg Bruke Git LokaltGit er et kraftig verktøy som brukes av millioner av brukere til å administrere sine store utviklingsprosjekter, spore kodeendringer over tid, samarbeide med andre utviklere og enkelt rulle tilbake til forrige versjon om nødvendig. Dette bidrar til å gjøre utviklingen mer effektiv, samarbeidende og organisert. Dessuten kan brukere også bruke Git lokalt for å administrere sine lokale filer og prosjekter.

Denne artikkelen vil illustrere hvordan du bruker Git lokalt.Hvordan bruke Git lokalt?

For å bruke Git lokalt, må du først installere det på din PC. Når Git er installert, åpne en Git bash-terminal og lag et nytt Git-depot. Deretter omdirigerer du til den og initialiserer den. Deretter oppretter du en ny fil eller oppdaterer en allerede eksisterende fil. Etter det, spor og commit en ny fil. Videre kan du sjekke Git-statusen og depotets forpliktelseshistorikk.Trinn 1: Opprett nytt depotFørst oppretter du et nytt depot eller katalog ved å bruke ' mkdir kommando sammen med ønsket depotnavn:

$ mkdir lokal_Repo

Trinn 2: Naviger til New RepositoryDeretter skriver du ut ' cd ” kommando sammen med depotnavnet og bytt til det:

$ cd lokal_Repo

Trinn 3: Initialiser repository

Deretter initialiserer du det nye depotet ved hjelp av kommandoen nedenfor:

$ det er varmt

Trinn 4: Opprett/lag ny fil

For å opprette eller lage en tom ny fil, kjør ' ta på ' kommando:

$ ta på fil1.txt

Videre, for å lage en ny fil med noe innhold og eller oppdatere den allerede eksisterende filen, bruk ' ekko ' ' >> ' kommando:

$ ekko 'Dette er testfil' >> test.txt

Trinn 5: Legg til filer til Git Staging Area

Skriv ut ' git add ” kommando sammen med filnavnet for å legge til en enkelt fil til Git-indeksen:

$ git add fil1.txt

Videre, for å legge til flere filer til git-oppsamlingsområdet, bruk samme kommando med ' . symbol:

$ git add .

Trinn 6: Sjekk Git-status

Utfør kommandoen nedenfor for å se gjeldende status for depotet:

$ git status

Utdataene nedenfor indikerer at to filer må committeres:

Trinn 7: Bekreft endringer

For å foreta nye endringer, skriv ut ' git forplikte ” kommando med ønsket commit-melding:

$ git forplikte -m '2 nye filer lagt til'

Trinn 8: Se depotinnhold

Bruk den oppgitte kommandoen for å liste det tilgjengelige innholdet i depotet:

$ ls

I følge skjermbildet nedenfor inneholder det nåværende depotet to tekstfiler:

Trinn 9: Se forpliktelseshistorikk

Sjekk Git-loggen for å se commit-historikken til det gjeldende depotet:

$ git logg

Det kan observeres at commit-historikken inneholder en commit-melding, commit-ID, forfatterdetaljer, dato og klokkeslettinformasjon:

Det handlet om å bruke Git lokalt.

Konklusjon

Det er mange Git-kommandoer og alternativer tilgjengelig som hjelper brukere å bruke og administrere filene sine lokalt, for eksempel ' git touch '-kommandoen brukes til å lage en ny fil, og ' git add ”-kommandoen legger til filene i Git-oppsamlingsområdet. For å foreta endringer, ' git commit ” kommandoen brukes. Denne artikkelen forklarte hvordan du bruker Git lokalt.