Hva er HTML DOM Element-stilegenskapen i JavaScript

Hva Er Html Dom Element Stilegenskapen I JavascriptDOM (Document Object Model)-grensesnittet kommer med ' stil ” egenskap som hjelper brukeren med å angi stilegenskapene til HTML-elementet. I JavaScript hjelper det med å endre den visuelle representasjonen av et HTML-element dynamisk. Det lar deg også bruke alle typer stilegenskaper på elementene som farge, bakgrunnsfarge, skriftstil, skriftstørrelse og mange andre.

Denne veiledningen utdyper formålet med og funksjonen til HTML DOM Element 'stil'-egenskapen i JavaScript.

Hvordan fungerer HTML DOM-elementets «stil»-egenskap i JavaScript?

HTML DOM ' stil ” er en skrivebeskyttet egenskap som fungerer basert på de tildelte stylingegenskapene tilsvarende. Den returnerer også ' CSSStyleDeclaration ”-objekt som inneholder alle de innebygde stilattributtene til det bestemte HTML-elementet.Merk: 'CSSStyleDeclaration'-objektet inneholder CSS-stilattributtene som er definert i head-delen.Syntaks (Angi en stilegenskap)

element. stil . eiendom = verdi

I henhold til syntaksen ovenfor, ' stil ' egenskapen støtter bare én parameter ' verdi ” som representerer verdien av den spesifiserte stilegenskapen.Syntaks (retur en stilegenskap)

element. stil . eiendom

La oss implementere de ovenfor diskuterte syntaksene til 'stil'-egenskapen praktisk talt.

Eksempel 1: Bruk 'stil'-egenskapen for å angi fargen på et bestemt HTML-element

Dette eksemplet bruker den grunnleggende syntaksen til ' stil ”-egenskapen for å angi verdien til “style”-egenskapen slik at fargen på det bestemte HTML-elementet endres.

HTML-kode

Gå først gjennom den gitte HTML-koden:< h2 > Bruk stilen Property i JavaScript h2 >

< h3 id = 'H3' > Andre underoverskrift. h3 >

I kodelinjene ovenfor:

 • «

  HTML-taggen spesifiserer den første underoverskriften.

 • «

  '-taggen oppretter den andre underoverskriften på nivå 3 med en tilordnet id 'H3'.

JavaScript-kode

Deretter følger du den angitte JavaScript-koden:

< manus >

dokument. getElementById ( 'H3' ) . stil . farge = 'grønn' ;

manus >

I kodebiten ovenfor, ' document.getElementById() '-metoden gir tilgang til den inkluderte '

' element via sin id ' H3 ' for å angi den angitte ' farge ' attributtverdien til elementet via ' stil.farge ' eiendom.

Produksjon

Utdataene viser at den målrettede HTML-elementets visuelle representasjon er satt tilsvarende ved å bruke 'stil'-egenskapen.

Eksempel 2: Bruk 'style'-egenskapen for å få verdien av det anvendte 'style'-attributtet

I dette eksemplet hjelper 'style'-egenskapen med å finne ut det tilordnede 'style'-attributtet til HTML-elementet ved å bruke dets generaliserte syntaks (Return a style Property).

HTML-kode

HTML-koden er oppgitt her:

< h2 > Bruk stilen Property i JavaScript h2 >

< h3 id = 'H3' stil = 'bakgrunnsfarge:oransje;' > Verdien av bakgrunnsfargen for andre underoverskrift er : h3 >

< h4 id = 'demo' > h4 >

I denne koden:

 • «

  HTML-taggen bruker «style»-attributtet som angir bakgrunnsfargen til «

  » HTML-elementet.

 • «

  '-taggen oppretter en tom underoverskrift på nivå 4 med en id ' demo '.

JavaScript-kode

Se nå på den gitte JavaScript-koden:

< manus >

konst verdi = dokument. getElementById ( 'H3' ) . stil . bakgrunnsfarge ;

dokument. getElementById ( 'demo' ) . indreHTML = verdi ;

manus >

I den ovennevnte koden:

 • Variabelen ' verdi ' er erklært med en ' konst ' søkeord som bruker ' document.getElementById() '-metoden for å hente '

  '-elementet ved å bruke ID-en for å få verdien av det anvendte 'style'-attributtet og bruke det på elementet, dvs. '

  ' via 'style'-egenskapen.

 • 'document.getElementById()'-metoden brukes igjen for å få tilgang til det tomme '

  '-elementet som er lagt til og vise verdien av det tildelte 'style'-attributtet mot det hentede HTML-elementet og legge det til som en underoverskrift via ' indreHTML ' eiendom.

Produksjon

Utdataene bruker bakgrunnsfargen på elementet, og verdien av det angitte 'stil'-attributtet returneres også tilsvarende.

Konklusjon

JavaScript bruker ' stil ' egenskap for å tilordne og returnere de innebygde 'stil'-egenskapene til HTML DOM-elementet. Det krever en ekstra 'verdi' for å bruke ønsket funksjonalitet tilsvarende. Bortsett fra innstilling og henting, er det også fordelaktig å endre det eksisterende 'stil'-attributtet. Denne veiledningen demonstrerte hovedmålet, den fungerende og praktiske implementeringen av HTML DOM Element-stilegenskapen.